JB Opleidingen

Wellicht werden reeds tot vervelens toe de verplichtingen voortvloeiend uit de Arbo-wet onder uw aandacht gebracht.

Toch moet u er niet aan denken dat: dat beginnende brandje, dat ongeval, in uw bedrijf plaatsvindt.

Hoe ongemakkelijk deze verplichtingen soms ook zijn, realiteit is dat de werkgever verantwoordelijk wordt gehouden voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in zijn bedrijf. 

Om voorbereid te zijn op zo'n gebeurtenis is het raadzaam een BHV cursus te volgen.

 

Bedrijfshulpverlening BHV

De cursus BHV bestaat uit twee modules:


1. Eerste hulp

Hierin wordt aandacht besteed aan het verlenen van eerste hulp

  • het veilig stellen van vitale functies
  • reanimatie / bediening AED

2. Communicatie, brandbestrijding en ontruiming

Deze module omvat:

  • Communicatie-het op de juiste wijze melden van incidenten
  • Beperken en bestrijden van een beginnende brand
  • Ontruimen

 

Specificaties cursus 

Module 1 2 dagdelen
Module 2 2 dagdelen
Vereiste Geen
Max 12 tot 16 personen

Beide modules worden afgesloten met een examen waar voor elk der onderdelen een certificaat kan worden behaald.

Beide certificaten samen geven recht op het diploma Bedrijfshulpverlening.

 

Herhaling BHV

Op de herhalingsdag wordt getoetst of de kandidaat de praktische vaardigheden nog steeds beheerst.

 

Specificaties herhalingscursus

  

Module 1 1 dagdeel
Module 2 1 dagdeel
Vereiste Geen
Max 12 tot 16 personen
Herhalingscursus 2 dagdelen per jaar
  (verplicht ingevolge geldigheid certificaat)