JB Opleidingen

Preventiemedewerker

Door de wijzigingen in de arbeidsomstandighedenwet is iedere werkgever verplicht om tenminste één werknemer als preventiemedewerker aan te wijzen.

Bij minder dan 15 werknemers kan de werkgever ook zelf de taken van preventiemedewerker op zich nemen.

De preventiemedewerker heeft o.a. de volgende wettelijke taken:

  1. het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)
  2. het samenwerken met en adviseren van de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers omtrent het arbeidsomstandighedenbeleid en het uitvoeren van de preventie taken.
  3. het uitvoeren van Arbo-maatregelen.

Specificaties

Module 1 1 dag
Max 6 tot 12 personen